Privacyverklaring

Badmintonclub Deinze (verder afgekort als BCD) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respect voor uw privacy. In deze privacyverklaring (versie: 30 mei 2022) willen we transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om dat zorgvuldig te doen en zo uw privacy maximaal te waarborgen; BCD houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De BCD basisprincipes voor de bescherming van persoonsgegevens zijn als volgt:

Wij registreren en verwerken enkel die persoonsgegevens die we nodig hebben om onze werking vlot te laten verlopen, namelijk om:

  • te kunnen deelnemen aan activiteiten van onze badmintonvereniging (“contractuele grond”)
    Concreet gaat het dan om alle gegevens die we in ons inschrijvingsformulier opvragen. We slaan die gegevens op in de mailbox van onze club totdat de inschrijver lid wordt van onze club: dan worden de gegevens overgenomen in de spelersdatabank van de vzw Badminton Vlaanderen en wordt de mail verwijderd uit onze mailbox.
  • te kunnen antwoorden op vragen die via het contactformulier gesteld worden (“contractuele grond”)
    Concreet gaat het hier om voornaam, achternaam en e-mailadres. De gegevens worden opgeslagen in de mailbox van onze club.
  • nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen (“gerechtvaardigd belang”)
    Dit gaat enkel om het e-mailadres en de voornaam (voor de aanspreking in de mailings).
  • subsidiĆ«ring door de overheid te bekomen (“wettelijke verplichting”)