Inschrijvingsformulier

Als ik besluit lid te worden, maak ik het lidgeld over op rekening BE8800 1197 1005 41 op naam van Badmintonclub Deinze, met vermelding “Nieuw lid: voornaam achternaam”.